Jom belajar Linux

Disclaimer / penafian

PENAFIAN

Sekiranya anda mencari lebih banyak maklumat atau mempunyai pertanyaan mengenai penafian UnixMari, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui e-mel di [email protected]

Semua maklumat di laman web ini diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. https://unixmari.com/ tidak memberikan jaminan mengenai kelengkapan, kebolehpercayaan, dan ketepatan maklumat ini. Sebarang tindakan yang anda ambil maklumat yang anda dapati di laman web ini (https://unixmari.com/), adalah risiko anda sendiri. UnixMari tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian dan / atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman web kami.

Dari laman web kami, anda boleh mengunjungi laman web lain dengan mengikuti pautan ke laman web luaran tersebut. Walaupun kami berusaha untuk menyediakan hanya pautan berkualiti ke laman web yang berguna dan beretika, kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan dan sifat laman web ini. Pautan ini ke laman web lain tidak menyiratkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di laman web ini. Pemilik dan kandungan laman web boleh berubah tanpa pemberitahuan dan mungkin berlaku sebelum kita berpeluang membuang pautan yang mungkin ‘buruk’.

Perlu diketahui juga bahawa semasa anda meninggalkan laman web kami, laman web lain mungkin mempunyai dasar dan syarat privasi yang berbeza yang di luar kawalan kami. Pastikan untuk memeriksa Dasar Privasi laman web ini dan juga “Syarat Perkhidmatan” mereka sebelum terlibat dalam perniagaan apa pun atau memuat naik maklumat apa pun.

DISCLAIMER

If you are looking for any more information or have any questions about UnixMari disclaimer, please feel free to contact us by email at [email protected].

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. https://unixmari.com/ does not make any warranties about the completeness, reliability, and accuracy of this information. Any action you take the information you find on this website ( https://unixmari.com/ ), is strictly at your own risk. UnixMari will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad’.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their “Terms of Service” before engaging in any business or uploading any information.

Jom belajar Linux

Recent Posts

Kategori